Chào mừng bạn tới ViettrekkingTrips - Một thương hiệu thuộc Viettrekking Group.

Câu hỏi thường gặp

Điều khoản hoàn/huỷ tour

Chính sách hủy tour do khách hàng

  • Nhiều hơn 15 ngày trước ngày khởi hành: Khách hàng được hoàn trả 100% chi phí tour.
  • Nhiều hơn 08 ngày trước ngày khởi hành: Khách hàng được hoàn trả 50% chi phí tour.
  • Trong vòng 08 ngày tới ngày khởi hành: Khách hàng bị trừ 100% chi phí tour.

Chính sách hủy tour do Viettrekking

Viettrekking được quyền hủy tour hoặc thỏa thuận dời lịch khởi hành trong một số trường hợp như sau:

  1. Khi có công văn thông báo dừng hoạt động/ dừng đón khách của chính quyền địa phương vào thời điểm sau khi Viettrekking đã ký hợp đồng với khách hàng. Ngay khi nhận được công văn, Viettrekking có trách nhiệm thông báo lại với khách hàng một cách sớm nhất để cùng thống nhất phương án điều chỉnh phù hợp.
  2. Trong ngày khởi hành, Viettrekking đánh giá điều kiện thời tiết rất không đảm bảo và có tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và những rủi ro cao (ví dụ: lũ quét, sạt lở…), Viettrekking sẽ có trách nhiệm thông báo tới khách hàng để điều chỉnh phương án phù hợp, cũng như hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Trong các trường hợp trên, nếu khách hàng muốn hủy tour thì sẽ được hoàn lại 100% chi phí tour đã thanh toán.

  • Thời gian hoàn trả chi phí tour:  Khách hàng được hoàn trả tiền sau 8-10 ngày kể từ ngày mà hai bên thống nhất phương án hủy tour.

Chính sách hủy tour do trường hợp bất khả kháng:

Trường hợp bất khả kháng bao gồm các sự kiện hoặc tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các Bên như chiến tranh, bạo động, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, đình công hay sự thay đổi về chính sách, pháp luật của chính phủ…

– Viettrekking hoặc khách hàng không có quyền yêu cầu bất kỳ hình phạt hoặc bồi thường nào trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, cả hai bên sẽ cùng nhau thảo luận và hợp tác tìm ra giải pháp thích hợp để khắc phục tổn thất, thiệt hại do bất khả kháng gây ra. 

– Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, Bên bị bất khả kháng phải có trách nhiệm thông báo cho Bên còn lại ngay lập tức và có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại phát sinh. Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

19002869